2022 Kış Olimpiyatlarının, İnsan Haklarını ağır derecede ihlal eden Çin’de düzenlenmesine tepki gösteren Doğu Türkistanlılar İstanbul’daki olimpiyat önünde 23 Ocak pazar günü proteste be basın açıklaması gerçekleştirdi.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliğinin önceliğinde gerçekleşen bu etkinliğe Çok sayıda Doğu Türkistanlılar katıldı.

Bakırköy Olimpiyat Evi önünde Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 3 farklı dilde düzenlenen basın açıklamasına kadın erkek çok sayıda Doğu Türkistanlının yanı sıra STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği Başkanı Tahir Gökbayrak, Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği adına yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan’da Çin’in 1949 yılındaki işgalinin ardından bölgede asimilasyon politikalarının ve soykırımın devam ettiğini söyledi.

Gökbayrak, yaşananların uluslararası arenada belirli ölçüde tepki çektiğini, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 ülkenin BM’de Çin’i kınadığını belirtti.

Çin’in bu politikalarını engellemek için 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesi gerektiğini savunan Gökbayrak, “İnsan hakları, barış gibi evrensel değerlerin sembolü olan olimpiyat oyunlarının, insan haklarının tamamını ihlal edip, soykırım suçu işlemekte olan Çin’de gerçekleşmesi Doğu Türkistan STK’ları ve halkı olarak bizi derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır.” dedi.

basın açıklamasının tam metni:

Türk-İslam dünyasının doğudaki kalesi konumunda olan Doğu Türkistan’da 1949 yılında Komünist Çin rejimi tarafından işgale uğradığından bu yana kan ve göz yaşı hiçbir zaman dinmedi. Çin rejimi Doğu Türkistan’ı işgal edip, oranın asıl sahibi olan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar gibi Müslüman Türkleri asimile etmek amacıyla, onları dini ve kültüründen mahrum yaşamaya zorlayarak soykırım işlemekte. İşgalci Çin rejimi işlemekte olduğu insanlık suçlarıyla Doğu Türkistan halkını yer yüzünden silme ya da asimile ederek Çinlileştirme amacına ulaşamayınca, toplu katliam, toplama kampları, kardeş aile projesi adı altında evlere Çinli memur yerleştirme politikası, Çocuk kampı, zorunlu çalıştırma ve köle işçilik, dini yaşamın engellenmesi, anadilin yasaklanması gibi soykırım uygulamalarıyla Doğu Türkistan halkını yıldırmaya ve hızlı bir şekilde asimile etmeye çalışmaktadır.

Çin rejimi Doğu Türkistan’da inşa etmiş olduğu Toplama kamplarında dönüşümlü olarak tutukladığı milyonlara karşı işkence, toplu tecavüz, beyin yıkama gibi savaş suçu işlemekle birlikte, zorunlu çalıştırmayla kendi ekonomisini canlı tutmayı hedeflemektedir. Çin rejimi tarafından yayınlanan Beyaz kapaklı kitapta Doğu Türkistan’da 8 milyonu aşkın Müslüman Türk’ün dönüşümlü olarak kamplara atıldığı zikredilmekte olup, kampta yaşanan facialar kamp tanıkları tarafından dünyaya duyurulmuştur.

Masumiyetin sembolü olan çocuklar da Çin’in işkence ve zulmünden kurtulamamıştır. Bir milyona yakın Doğu Türkistanlı çocuğun ‘‘melekler yuvası’’ olarak adlandırılan çocuk kampından aile şefkatinden mahrum yaşıyor olması insanlık vicdanını sarsacak vahşettir. Bu vahşetin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ise kan dondurucu vahamettedir.

Bin yıllık İslam medeniyetine ait olan Doğu Türkistan’da Dini yaşamı engellemek isteyen Çin rejimi 15 bini aşkın camiyi imha etmiş ve geri kalanları ise eğlence yerleri ve turistik mekanlara dönüştürmüştür. Çin rejimi Dini âlimleri hapsetmekle birlikle dini yaşamın tamamını engellemiş ve evlerde namaz kılmak dahi neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Dini yasaklayan Çin rejimi anadili eğitim sisteminden çıkartmakla yetinmemiş ve internet ortamında anadilde sohbet etmeye dahi kısıtlamalar getirmiştir.

Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan bu vahşet uluslararası arenada belirli ölçüde tepki çekmiş ve Türkiye’mizin de içinde bulunduğu 43 ülke BM’de Çin’i kınamıştır. Yaşanan facianın vahametini fark eden ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Litvanya, Kanada, Hollanda gibi ülkeler ise Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım yapmakta olduğunu ifade etmiştir. ABD’de çıkartılan Uygur İnsan Hakları yasası ile Uygur Zorunlu Çalıştırma yasası da İngiltere’de kurulan Bağımsız Uygur Mahkemesinden çıkan soykırım kararı da Doğu Türkistan’da yaşanan vahşetin soykırım boyutuna ulaştığı gerçeğini gözler önüne sermektedir.

Doğu Türkistan’da soykırım suçu işlemekte olan Çin rejimi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları adı altında kış olimpiyatlarına ev sahipliği yaparak, uygulamakta olduğu soykırım suçunu meşrulaştırmaya çabalamaktadır. İnsan Hakları, Barış gibi evrensel değerlerin sembolü olan olimpiyat oyunlarının İnsan haklarının tamamını ihlal edip, soykırım suçu işlemekte olan Çin’de gerçekleşmesi Doğu Türkistan STK’ları ve halkı olarak bizi derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır.

Biz Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyesi Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği olarak, Doğu Türkistan’da soykırım suçu devam ederken, Pekin’de gerçekleşecek olan olimpiyatlara katılmayı Çin’in zulüm ve soykırımına destek vermek olarak görmekteyiz ve duyarlı insanların da meseleyi bu şekilde görmesini temenni etmekteyiz.

Uluslararası arenada çalışma yapmakta olan pek çok insan hakları kuruluşları Çin’in Doğu Türkistan, Tibet, Hong Kong gibi bölgelerde insan haklarını ihlal ediyor ve Doğu Türkistan’da soykırım suçu işliyor olmasından dolayı 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını boykot etme çağrısında bulunmaktadır.

Mezkûr çağrılar doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avusturalya, Japonya ve birçok Müslüman olmayan ülkelerin Çin rejiminin Doğu Türkistan’da uygulamakta olduğu soykırım suçu nedeniyle bu olimpiyata diplomatik boykot yapacağını açıklamış olması durumun vahametini ortaya koymaktadır.  Ancak Müslüman ülkeleri Çin’in Doğu Türkistan’da işlemekte olduğu soykırım suçuna sessiz kalarak bizleri derinden üzmekte ve yaralamaktadır.

Biz Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği ve tüm üye kuruluşları adına bu olimpiyatların zalim Çin’in başkenti Pekin’de yapılmasına duyduğumuz endişe ve kaygı dolaysıyla hür dünyadaki vicdanlı sporcuları bu soykırım olimpiyatlarını boykot etme çağrımızı yenilemekle birlikte Türkiye’miz dahil Türk – İslam ülkeleri başta olmak üzere barış ve insan hakları yanlısı tüm ülkeleri Soykırım olimpiyatını boykot etmeye çağırıyoruz.  Ayrıca BM, AB, İslam İşbirliği teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kurum ve kuruluşları Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirmekte olduğu soykırım suçunu durdurmak için acilen göreve çağırıyoruz.

Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği