BM İnsan Hakları Komitesi’nin Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerini durdurma çağrısı ve gözlem heyeti göndermede kararlı duruşunu tebrik ederiz. Ve Türkiye ve diğer ülkeleri de bu eyleme iştirak etmelerine çağrıda bulunuyoruz.

Uluslararası Doğu Türkistan STKlar Barliği

ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27178&LangID=E&fbclid=IwAR1bwEUqq6fCQ-wFZoAVG6oOv3REZcLGgx0iemUd6MvaR0HUCCU2okYmKEo