1 Temmuz 1921 yılında Çin Komünist Partisi kurulmuş, bugün kuruluşunun100. Yıl dönümünü kutlamaktadır.
ÇKP kurulduktan sonra 1949 yılında Doğu Türkistan, Tibet, İç Moğolistan gibi ülkeleri işgal ederek kendi ülkelerine katmak için Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer etnik milletlere her türlü zulüm işkence, asimilasyon ve soykırım politikası uygulamaktadır.
ÇKP Doğu Türkistan’da 8 milyondan fazla insanı toplama kamplara kapatarak insanlığa karşı suç işlemektedir. Camilere, kültürel kuruluşlara yapılan saldırı, insanları köle işçi olarak zorla çalıştırmaları, kadınları kısırlaştırması gibi olaylar soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçun delilidir.
Bugün kutlanılacak değil, insanlık adına utanılacak gündür !

Doğu Türkistan STKlar birliği