Dava Işık saçan bir mumdur ona pervane olup Aşktan etrafında sürekli dolaşıp uçan pervaneler dava adamlarıdır. Dertlidir, mustariptir, fedakardır ve aşırı düşüncelidir, O doğrultuda hayatını tanzim eder, dava ahlakı İle kuşanmış ve her şartta Sebatlıdırlar yeisse kapanmaz daima ilerlerler, ona göre kendilerini şekillendirir ve hareket ederler.

Dava ruhuna sahip olanlar hayatlarını ideallerine göre program altına alır, his ve düşüncelerini, ideallerinin istikametinde disipline eder, arzu ve isteklerine yine bu çerçeve içinde gem vururlar. Onların yasadıkları hayat, kendi hayatları değil, ideallerinin gerektirdiği hayattır. Onların ruh, kalp ve kafaları bu hayat tarzına göre şekillenir.

Hidayet OĞUZHAN

Uluslararası Doğu Türkistan STKlar birliği Başkanı