Doğu Türkistan davsını bütün varlığıyla omuzlayan, Doğu Türkistan Teşkilatlarının kurulmasında ve kurumsallaşmasında önemli adımlara imza atan, büyük dini âlim, mücahit, fikir ve kanaat önderi üstad Abdulhakimhan Mahdum’un vefatının 5. sene-i devriyesinde saygıyla minnetle anıyoruz.

Abdulhakimhan mahdum Teklimakan 14 Nisan 1961 yılında Kaşgar’a bağlı Kargalık ilçesinde dünya’ya gelmiştir. İlk, Orta ve Lise öğrenimini memleketi Kargalık’ta tamamladıktan sonra 1980 yılında Çin’de Baskı ve zulümler kısmı hafiflemeye başlayan dönemde Doğu Türkistan’ın Hoten iline bağlı Guma ilçesi başta olmak üzere birçok il ve ilçelerdeki özel medreselerde İslami eğitim almıştır. 1984 – 1990 Doğu Türkistanlı ünlü din bilgini merhum Abdulhekim Mahdum Hacım’ın Kargalıkta açtığı Medresesinde İslami eğitimi tamamlayıp icazetname ile şereflendirilmiştir.
Abdulhakimhan (Mahdum) Teklimakan merhum üstadı Abdulhekim Mahdum Hacım’ın bizzat yönlendirmesi ile 1986 yılı Kargalık ve diğer bölgelerde Uygur gençlere milli ve manevi değerlerini öğretme mücadelesini başlamış, 1990 yılına kadar çeşitli medreselerde din eğitimi ve Camilerde vaazlar vererek Doğu Türkistan halkını aydınlatmaya büyük gayretler sarf etmiştir.
1990 – 1992 yılına kadar Doğu Türkistan’da güçlenerek davam ettirdiği eğitim faaliyetleri ile 2. Abdulhakim Mahdum Hacım diye hızlıca ön plana çıkmaya başlayan Abdulhakimhan (Mahdum) Teklimakan Kargalık’taki kendine özel 20 dönümlük arazisinde büyük bahçeli, dönemim en ilkeli ve yüksek disiplinli Medresesini açarak, Doğu Türkistan’ın çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce millet ve İslam sevdalarına Türk-İslam medeniyeti ve kimliğini koruma anlayışı esasında İslami dersler vermiştir. Bu gelişmelerden haber alan işgalci Çin yönetimi 30 Eylül 1992 yılı Medreseyi zorla kapatarak, Abdulhakimhan (Mahdum) Teklimakan’ı ise 10 senelik hapis cezasına çarptırılmış ve büyük miktarda rüşvetler vermek sureti ile 10 senelik hapis cezasını 4 seneye indirerek 1996 hapisten çıkan Abdulhekim (Mahdum) Teklimakan bir süre Doğu Türkistan’ın çeşitli şehirlerinde faaliyetlerini devam ettirmiş ve İşgalci Çinin türlü baskı ve engelleri ile karşı karşıya kalarak, eğitim faaliyetlerini devam ettirme imkanı yok edilmeye çalışıldığını anlayınca 1996 yılında yurt dışına hicret etmiştir.

Bir seneye yakın bir süre Türkistan coğrafyası ve diğer İslam ülkelerini ziyaret ettikten sonra, 1997. yılının sonlarında Mısır’a gelmiş ve orada eğitim hayatını devam ettirmeye karar vemiştir.
Mısır’ın tarihi İslam bilimleri Müesseselerinden olan Kahire Üniversitesinde Yüksek lisansını tamamlamak üzere iken, 2004 yılında güvenlik nedenleriyle Türkiye’ye gelerek İstanbul’a yerleşmiştir.
İstanbul’a geldikten sonra 2006. yılında Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunu hayata geçirmiş ve vefatına kadar derneğin Denetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.
Abdulhakimhan (Mahdum) Teklimakan aynı zamanda diasporadaki Uygur Ulemalarının bir araya gelmesini hedefleyen Doğu Türkistan Ulemaları Birliği’nin kuruluşuna da öncelik etmiştir.

Merhum diasporada yaşayan Doğu Türkistan toplumunun eğitim, kültür ve sosyal dayanışma başta olmak üzere birçok toplumsal faaliyet ve aktivitelerini organize etmiştir.

Doğu Türkistanlılar arasında yüksek İslami fikirleri, birleştirici ve uzlaştırıcı özelliği ile örnek lider olarak öne çıkan, Doğu Türkistan davasını bütün varlığı ile omuzlayan, müstesna şahsiyet Abdulhakim han (Mahdum) Teklimakan 22 Aralık 2016 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekanını cennet makamını Ali eylesin.