ULUSLARARASI DOĞU TÜRKİSTAN STK’LAR BİRLİĞİ

Vizyonumuz

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında faaliyet
gösteren Doğu Türkistanlı üye kuruluşlar arasında iş
birliği sağlayıp ortak hareket etmek.
Dünyanın dört bir yanında ki sivil toplum kuruluşları ile
temasa geçerek onların siyasi desteğine ulaşabilmek.
Uluslararası siyasi nüfuza sahip örgütlerin desteğini
alabilmek ve onlarla ortaklaşa hareket edebilmek.